/เจอบันไดตลอดรถเข็นแพ้เลย

เจอบันไดตลอดรถเข็นแพ้เลย

เจอบันไดตลอดรถเข็นแพ้เลย

เจอบันไดตลอดรถเข็นแพ้เลย