/เจอกัั้นทางต้องยกรถเข็นกันไปทางอื่น

เจอกัั้นทางต้องยกรถเข็นกันไปทางอื่น

เจอกัั้นทางต้องยกรถเข็นกันไปทางอื่น

เจอกัั้นทางต้องยกรถเข็นกันไปทางอื่น