/เดินไปขึ้นรถราง

เดินไปขึ้นรถราง

เดินไปขึ้นรถราง

เดินไปขึ้นรถราง