/ห้องอาบน้ำ

ห้องอาบน้ำ

ห้องอาบน้ำเป็นน่้ำแร่ให้แช่ด้วย

ห้องอาบน้ำเป็นน่้ำแร่ให้แช่ด้วย